Ελεύθερες συζητήσεις των μελών της ΕΕΕ για ενδοδοντικά επιστημονικά θέματα

Αγαπητοί συνάδελφοι καλή χρονιά!

Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι το ΔΣ της Ελληνικής  Ενδοδοντικής Εταιρείας  αποφάσισε να ξεκινήσει  μηνιαίες συναντήσεις  των μελών της,  με στόχο τη συζήτηση προβλημάτων που αντιμετωπίζονται στην καθημερινή ενδοδοντική κλινική πράξη.

Η ιδέα για τις συναντήσεις αυτές  ξεκίνησε  από την κοινή διαπίστωση ότι μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί η δυνατότητα στα μέλη της Εταιρείας  να  ανταλλάσσουν απόψεις και  να εκφράζουν προβληματισμούς σε θέματα που τους απασχολούν σε όλο το φάσμα της κλινικής καθημερινότητας. Για το λόγο αυτό η συζήτηση θα είναι ανοιχτή και η θεματολογία όχι προκαθορισμένη.  Οποιοδήποτε μέλος που θα παρίσταται μπορεί να έχει το λόγο και, φυσικά,  να έχει μαζί του υλικό από την κλινική του πράξη (ακτινογραφίες κλπ), αν κρίνει πως αυτό βοηθά στη συζήτηση που θα ακολουθήσει.

Οι συναντήσεις αυτές θα πραγματοποιούνται την τελευταία Τετάρτη κάθε μήνα, στα γραφεία της Ελληνικής Ενδοδοντικής Εταιρείας, στην οδό Ξενίας 32,  Ζωγράφου.

Προσδοκούμε την ανταπόκρισή σας  και ξεκινάμε την Τετάρτη 31/1/18 και ώρα 20.30.

Περισσότερα Άρθρα

24o Πανελλήνιο Συμπόσιο Ενδοδοντίας

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σημαντικές ημερομηνίεςΛήξη υποβολής περιλήψεων εργασιών: 16 Σεπτεμβρίου 2022Έναρξη Συνεδρίου: 22 Οκτωβρίου 2022 Συνεδριακό κέντροΤο συνεδριακό κέντρο που θα πραγματοποιηθεί το Συνέδριο είναι το ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα.Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα »

Προσωπικά Δεδομένα

Στην παρούσα ενότητα παρατίθεται η νομοθεσία που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων συγκαταλέγονται ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), ο ν. 4624/2019, ο ν. 2472/1997 καθώς και ο ν. 3471/2006 στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Ειδικότερα, ο ΓΚΠΔ τέθηκε σε εφαρμογή από τις 25-5-2018, σύμφωνα µε το άρθρο 99 παρ. 2 αυτού. Σύμφωνα µε το άρθρο 288 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), ο ΓΚΠ∆ έχει άμεση εφαρμογή σε όλα τα κράτη µέλη, τα οποία υποχρεούνται να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας τους.

Με τον ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄137), ορίζονται μέτρα εφαρμογής του ΓΚΠΔ και ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2016/680. Ο ν. 2472/1997 καταργήθηκε, εκτός των διατάξεων που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 84 του ν. 4624/2019.

Ο ν. 3471/2006, ο οποίος ενσωματώνει την Οδηγία 2002/58/ΕΚ (Οδηγία e-Privacy), όπως έχει τροποποιηθεί µε την Οδηγία 2009/136/ΕΚ, αποτελεί συμπλήρωση και εξειδίκευση του θεσμικού πλαισίου της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων συγκαταλέγονται το άρθρο ΣΤ της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης και η επικαιροποίηση αυτής.

Ακόμα, στην παρούσα ενότητα παρατίθενται οι κανονιστικές πράξεις και οι οδηγίες της Αρχής.

Χρησιμοποιούμε cookies για να εξατομικεύσουμε περιεχόμενο και διαφημίσεις, να παρέχουμε λειτουργίες κοινωνικών μέσων και να αναλύουμε την επισκεψιμότητά μας. Μοιραζόμαστε επίσης πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας με τους συνεργάτες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη διαφήμιση και την ανάλυση.