Τραύμα

Οι τραυματισμοί στο πρόσωπο και το στόμα δεν είναι σπάνιοι, η συχνότητά τους στο σύνολο του πληθυσμού είναι 1-3 %. Συχνότερα φαίνεται ότι τραυματίζονται παιδιά (ηλικία 12 ετών έχει τη μεγαλύτερη συχνότητα), με τα αγόρια να είναι περισσότερο επιρρεπή σε τραυματισμούς. Χαρακτηριστικά είναι αποτελέσματα μελέτης στον αμερικάνικο πληθυσμό όπου έδειξε ότι 1 στους 4 ενήλικες είχε υποστεί κάποιο τραύμα στα πρόσθια δόντια.

Η πρόγνωση καθορίζεται από το σημείο τραυματισμού για τους διάφορους τύπους τραύματος. Απαραίτητες πρώτες βοήθειες πρέπει να δίνονται το ταχύτερο δυνατό. Σε περίπτωση εκγόμφωσης ενός δοντιού, δηλαδή αν ένα δόντι βγει από το στόμα, κρίσιμη είναι η βοήθεια που δίνεται στο τραυματισμένο άτομο από τους γύρω του, παιδιά, γονείς, δασκάλους, προπονητές. Ιδανικά αυτοί θα πρέπει να γνωρίζουν τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις.

Σε περίπτωση τραύματος στη στοματοπροσωπική περιοχή επικοινωνούμε άμεσα με τον οδοντίατρο ή τον ενδοδοντολόγο μας για να μας κατευθύνουν στις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να προβούμε. Το πρώτο κρίσιμο κομμάτι είναι η αντιμετώπιση του εκτάκτου. Το δεύτερο το αναλαμβάνει ο οδοντίατρος ή ενδοδοντολόγος με τα απαραίτητα οδοντιατρικά στάδια που πρέπει να πραγματοποιηθούν για κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Τρίτον, εξίσου σημαντικό με τα δύο πρώτα, είναι η παρακολούθηση του περιστατικού για καταστάσεις που μπορεί να εκδηλωθούν σε ένα περιστατικό τραύματος και για αρκετό χρονικό διάστημα μετά το συμβάν, γι΄ αυτό είμαστε ιδιαίτερα τυπικοί στο πρόγραμμα των επανεξετάσεων που θα συστήσει ο οδοντίατρός μας.

Πληροφορίες για το τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση τραύματος στην στοματοπροσωπική περιοχή υπάρχουν στη δωρεάν εφαρμογή: IADT ToothSOS mobile app ή στο link: iadtdentaltrauma.org

NEW IADT ToothSOS Mobile App

How to take care of a dental trauma at the scene of an accident. This free app shows what to do…

Προσωπικά Δεδομένα

Στην παρούσα ενότητα παρατίθεται η νομοθεσία που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων συγκαταλέγονται ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), ο ν. 4624/2019, ο ν. 2472/1997 καθώς και ο ν. 3471/2006 στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Ειδικότερα, ο ΓΚΠΔ τέθηκε σε εφαρμογή από τις 25-5-2018, σύμφωνα µε το άρθρο 99 παρ. 2 αυτού. Σύμφωνα µε το άρθρο 288 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), ο ΓΚΠ∆ έχει άμεση εφαρμογή σε όλα τα κράτη µέλη, τα οποία υποχρεούνται να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας τους.

Με τον ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄137), ορίζονται μέτρα εφαρμογής του ΓΚΠΔ και ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2016/680. Ο ν. 2472/1997 καταργήθηκε, εκτός των διατάξεων που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 84 του ν. 4624/2019.

Ο ν. 3471/2006, ο οποίος ενσωματώνει την Οδηγία 2002/58/ΕΚ (Οδηγία e-Privacy), όπως έχει τροποποιηθεί µε την Οδηγία 2009/136/ΕΚ, αποτελεί συμπλήρωση και εξειδίκευση του θεσμικού πλαισίου της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων συγκαταλέγονται το άρθρο ΣΤ της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης και η επικαιροποίηση αυτής.

Ακόμα, στην παρούσα ενότητα παρατίθενται οι κανονιστικές πράξεις και οι οδηγίες της Αρχής.

Χρησιμοποιούμε cookies για να εξατομικεύσουμε περιεχόμενο και διαφημίσεις, να παρέχουμε λειτουργίες κοινωνικών μέσων και να αναλύουμε την επισκεψιμότητά μας. Μοιραζόμαστε επίσης πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας με τους συνεργάτες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη διαφήμιση και την ανάλυση.