Τι είναι η ενδοδοντική θεραπεία;

Όταν ο πολφός του δοντιού μολυνθεί ή νεκρωθεί, επεμβαίνει  ο οδοντίατρος στο εσωτερικό του δοντιού  κάνοντας την ενδοδοντική θεραπεία  με σκοπό τη διατήρηση του στο στόμα. Η ενδοδοντική θεραπεία είναι η διαδικασία κατά την οποία γίνεται αφαίρεση του μολυσμένου πολφού, καθαρισμός και απολύμανση της πολφικής κοιλότητας και  τέλος έμφραξή της με  ειδικά υλικά. Η εκτέλεση όλης αυτής της διαδικασίας γίνεται κάτω από άσηπτες και χειρουργικές συνθήκες με την έννοια ότι το δόντι απομονώνεται από το στοματικό περιβάλλον με ένα ειδικό ελαστικό. Επειδή κατά την ενδοδοντική θεραπεία αφαιρείται ο πολφός και τα  υπολείμματά του, η ενδοδοντική θεραπεία συνηθίζεται να αποκαλείται από τους ασθενείς με τον  λανθασμένο όρο “απονεύρωση του δοντιού”.

Τι σημαίνει επανάληψη της ενδοδοντικής θεραπείας;

Η Ε.Θ. αποτελεί μια θεραπευτική επιλογή με υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Παρ΄όλα αυτά, κάποιες φορές, ένα ενδοδοντικά θεραπευμένο δόντι χρειάζεται να αντιμετωπιστεί εκ νέου για διάφορους λόγους. Η επανάληψη της Ε.Θ. αποτελεί  μία σύνθετη αλλά προβλέψιμη διαδικασία. Συνίσταται στην αφαίρεση παλαιών εμφρακτικών υλικών, στον εκ νέου καθαρισμό και έμφραξη των ριζικών σωλήνων. Απαιτούνται μία ή περισσότερες συνεδρίες, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του περιστατικού

Χειρουργική αντιμετώπιση

Σε περιπτώσεις που η συντηρητική ενδοδοντική θεραπεία αποτύχει, το δόντι δεν καταδικάζεται. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που το περιστατικό συμπληρώνει το χειρουργικό κομμάτι της ενδοδοντικής θεραπείας, η ακρορριζεκτομή με ανάστροφη  έμφραξη. Στην επέμβαση αυτή, αφού σηκωθεί κρημνός και αφαιρεθεί η αλλοίωση που υπάρχει γύρω από την άκρη της ρίζας του δοντιού αφαιρούνται τα 3 χιλιοστά της άκρης της ρίζας (ακρορριζεκτομή) τα οποία συνήθως περιέχουν τα περισσότερα μικρόβια. Το υπόλοιπο τμήμα του δοντιού καθαρίζεται ανάστροφα με τη βοήθεια υπερήχων και στη συνέχεια εμφράσσεται με σύγχρονα βιοσυμβατά υλικά (ανάστροφη έμφραξη). Ο κρημνός επαναφέρεται και μετά από λίγες ημέρες κόβονται τα ράμματα. Η διαδικασία της ακρορριζεκτομής με ανάστροφη έμφραξη αυξάνει το ποσοστό διατήρησης της φυσικής μας οδοντοφυΐας.

Χειρουργική προσέγγιση μπορεί να χρειαστεί και σε άλλες καταστάσεις όπως , πχ. η  εξωτερική απορρόφηση. Στην περίπτωση αυτή καθαρίζεται η βλάβη και εμφράσσεται διεγχειρητικά.

Προσωπικά Δεδομένα

Στην παρούσα ενότητα παρατίθεται η νομοθεσία που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων συγκαταλέγονται ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), ο ν. 4624/2019, ο ν. 2472/1997 καθώς και ο ν. 3471/2006 στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Ειδικότερα, ο ΓΚΠΔ τέθηκε σε εφαρμογή από τις 25-5-2018, σύμφωνα µε το άρθρο 99 παρ. 2 αυτού. Σύμφωνα µε το άρθρο 288 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), ο ΓΚΠ∆ έχει άμεση εφαρμογή σε όλα τα κράτη µέλη, τα οποία υποχρεούνται να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας τους.

Με τον ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄137), ορίζονται μέτρα εφαρμογής του ΓΚΠΔ και ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2016/680. Ο ν. 2472/1997 καταργήθηκε, εκτός των διατάξεων που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 84 του ν. 4624/2019.

Ο ν. 3471/2006, ο οποίος ενσωματώνει την Οδηγία 2002/58/ΕΚ (Οδηγία e-Privacy), όπως έχει τροποποιηθεί µε την Οδηγία 2009/136/ΕΚ, αποτελεί συμπλήρωση και εξειδίκευση του θεσμικού πλαισίου της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων συγκαταλέγονται το άρθρο ΣΤ της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης και η επικαιροποίηση αυτής.

Ακόμα, στην παρούσα ενότητα παρατίθενται οι κανονιστικές πράξεις και οι οδηγίες της Αρχής.

Χρησιμοποιούμε cookies για να εξατομικεύσουμε περιεχόμενο και διαφημίσεις, να παρέχουμε λειτουργίες κοινωνικών μέσων και να αναλύουμε την επισκεψιμότητά μας. Μοιραζόμαστε επίσης πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας με τους συνεργάτες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη διαφήμιση και την ανάλυση.