Οδηγίες κατά-μετά την ΕΘ

Το παρόν φυλλάδιο συντάχθηκε με σκοπό να σας ενημερώσει για ότι χρειάζεται να γνωρίζετε κατά την διαρκεια ή μετά από την ολοκλήρωση μίας ενδοδοντικής θεραπείας.

Μετά την ολοκλήρωση της ενδοδοντικής θεραπείας, ο ενδοδοντολόγος θα σας συμβουλέψει για τη διαχείριση του πιθανού πόνου και πως να φροντίσετε την περιοχή. Ακολουθώντας τις οδηγίες για τη φροντίδα είναι ιδιαίτερα σημαντικό να παραμείνει στην θέση του το προσωρινό υλικό που τοποθετήθηκε πάνω στο δόντι.

Aν και η θεραπευτική αγωγή που θα εφαρμοσθεί είναι κατά κανόνα ανώδυνη, υπάρχουν περιπτώσεις όπου μετά από κάθε συνεδρία ή μετά το πέρας της θεραπείας μπορεί να αισθανθείτε κάποια ενόχληση στην περιοχή για λίγες ημέρες, συνήθως κατά την μάσηση ή και αυτόματο πόνο στο δόντι και στην γύρω περιοχή. Τα συμπτώματα αυτά είναι συνήθως  προσωρινά. Η λήψη αναλγητικών ή αντιφλεγμονωδών φαρμάκων, ύστερα από την συμβουλή του γιατρού σας, είναι μέρος της θεραπείας και κρίνεται χρήσιμη για την ανακούφιση των συμπτωμάτων.

Η επικοινωνία με τον ενδοδοντολόγο σας και η πιθανή επιίσκεψη στο ιατρείο είναι απαραίτητη  εάν εμφανίσετε κάποιο από τα ακόλουθα συμπτώματα κατά την διάρκεια της θεραπείας ή μετά την ολοκλήρωση αυτής:

  • Έντονος πόνος ή πίεση (αίσθημα σφυγμού) που διαρκεί περισσότερο από μερικές ημέρες και δεν ανακουφίζεται με λήψη φαρμάκων.
  • Ορατό πρήξιμο μέσα ή έξω από το στόμα σας.
  • Αλλεργική αντίδραση στη φαρμακευτική αγωγή (εξάνθημα, κνίδωση ή φαγούρα)
  • Πλήρης μετακίνηση ή αποκόλληση του προσωρινού σφραγίσματος που σας έχει τοποθετήσει ο γιατρός πάνω στο δόντι.
  • Παρόμοια συμπτώματα που είχατε πριν αρχίσετε την ενδοδοντική θεραπεία.

Προσωπικά Δεδομένα

Στην παρούσα ενότητα παρατίθεται η νομοθεσία που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων συγκαταλέγονται ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), ο ν. 4624/2019, ο ν. 2472/1997 καθώς και ο ν. 3471/2006 στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Ειδικότερα, ο ΓΚΠΔ τέθηκε σε εφαρμογή από τις 25-5-2018, σύμφωνα µε το άρθρο 99 παρ. 2 αυτού. Σύμφωνα µε το άρθρο 288 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), ο ΓΚΠ∆ έχει άμεση εφαρμογή σε όλα τα κράτη µέλη, τα οποία υποχρεούνται να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας τους.

Με τον ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄137), ορίζονται μέτρα εφαρμογής του ΓΚΠΔ και ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2016/680. Ο ν. 2472/1997 καταργήθηκε, εκτός των διατάξεων που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 84 του ν. 4624/2019.

Ο ν. 3471/2006, ο οποίος ενσωματώνει την Οδηγία 2002/58/ΕΚ (Οδηγία e-Privacy), όπως έχει τροποποιηθεί µε την Οδηγία 2009/136/ΕΚ, αποτελεί συμπλήρωση και εξειδίκευση του θεσμικού πλαισίου της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων συγκαταλέγονται το άρθρο ΣΤ της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης και η επικαιροποίηση αυτής.

Ακόμα, στην παρούσα ενότητα παρατίθενται οι κανονιστικές πράξεις και οι οδηγίες της Αρχής.

Χρησιμοποιούμε cookies για να εξατομικεύσουμε περιεχόμενο και διαφημίσεις, να παρέχουμε λειτουργίες κοινωνικών μέσων και να αναλύουμε την επισκεψιμότητά μας. Μοιραζόμαστε επίσης πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας με τους συνεργάτες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη διαφήμιση και την ανάλυση.