Οδηγίες για Ασθενείς

Το παρόν φυλλάδιο συντάχθηκε με σκοπό να σας ενημερώσει για τις οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσετε πριν και μετά την χειρουργική επέμβαση (χειρουργική ενδοδοντική θεραπεία)

Πριν

 • Στοματοπλήσεις με διάλυμα χλωρεξιδίνης 0,2% (4 -5 φορές την ημέρα) για μία ημέρα πριν και κατά την ημέρα της επέμβασης.
 • Πλήρες γεύμα πριν την επέμβαση (πρωινό ή μεσημεριανό ανάλογα με την ώρα του προγραμματισμένου σας ραντεβού).

Μετά

 • Αποφυγή καπνίσματος και κατανάλωση αλκοολούχων ποτών για 2-3 ημέρες.
 • Αποφυγή επίπονων δραστηριοτήτων (π.χ. άθληση) για 2-3 ημέρες. Μπορεί να χρειαστεί να πάρετε αναρρωτική άδεια για 1-2 ημέρες.
 • Αποφυγή τοποθέτησης της γλώσσας ή του δαχτύλου πάνω στην πληγή. Κάτι τετοιο μπορεί να προκαλέσει διαταραχή της σωστής επούλωσης του τραύματος.
 • Αποφυγή βουρτσίσματος της περιοχής για 4-5 ημέρες. Συνίσταται η χρήση πολύ μαλακής οδοντόβουρτσας για τις επόμενες 2 εβδομάδες.
 • Μαλακή και επαρκής διατροφή για 2-3 ημέρες. Αποφυγή σκληρών και ζεστών τροφών, ενώ είναι σημαντική η κατανάλωση άφθονων υγρών (π.χ. νερό, χυμοί).
 • Ήπιο οίδημα (πρήξιμο) και εκχύμωση (μελάνιασμα) μπορεί να εμφανισθεί σπάνια στην περιοχή του προσώπου. Κάτι τέτοιο είναι προσωρινό και διαρκεί περίπου 5-7 ημέρες χωρίς να χρειάζεται επιπρόσθετη θεραπεία.
 • Άμεση τοποθέτηση πάγου (π.χ. παγάκια τυλιγμένα σε πανί) στην περιοχή του προσώπου όπου έγινε η επέμβαση. Η εφαρμογή να γίνεται την ημέρα της επέμβασης κάθε 30 – 1 ώρα για 5 -10 λεπτά εξωτερικά του προσώπου, σε σύνολο διάρκειας 5 – 6 ωρών.
 • Στοματοπλήσεις με διάλυμα χλωρεξιδίνης 0,2% (2-3 φορές την ημέρα) για 7-10 ημέρες μετά την επέμβαση.
 • Φαρμακευτική αγωγή: Ένα (1) δισκίο ιμπουπροφένης 400 – 600 mg, (3- 4 φορές την ημέρα) για 2-3 ημέρες. Εναλλάξ χορήγηση ενός ή δύο (1-2) δισκίων παρακεταμόλης 500 mg, (3-4 φορές την ημέρα) για 2-3 ημέρες. Σε περίπτωση που πρέπει να αποφεύγονται τα ανωτέρω σκευάσματα ή να μεταβληθεί η δοσολογία θα πρέπει να ακολουθηθούν οι οδηγίες που δόθηκαν από τον γιατρό.
  Να διαβάζονται πάντα οι οδηγίες που εσωκλείονται στα κουτιά των
  φαρμάκων πριν από κάθε χρήση.
 • Είναι απαραίτητη η τήρηση των ραντεβού για την αφαίρεση των
  ραμμάτων και για την πραγματοποίηση των επανελέγχων, όπως
  αυτά καθοριστούν από τον γιατρό.

Προσωπικά Δεδομένα

Στην παρούσα ενότητα παρατίθεται η νομοθεσία που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων συγκαταλέγονται ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), ο ν. 4624/2019, ο ν. 2472/1997 καθώς και ο ν. 3471/2006 στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Ειδικότερα, ο ΓΚΠΔ τέθηκε σε εφαρμογή από τις 25-5-2018, σύμφωνα µε το άρθρο 99 παρ. 2 αυτού. Σύμφωνα µε το άρθρο 288 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), ο ΓΚΠ∆ έχει άμεση εφαρμογή σε όλα τα κράτη µέλη, τα οποία υποχρεούνται να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας τους.

Με τον ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄137), ορίζονται μέτρα εφαρμογής του ΓΚΠΔ και ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2016/680. Ο ν. 2472/1997 καταργήθηκε, εκτός των διατάξεων που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 84 του ν. 4624/2019.

Ο ν. 3471/2006, ο οποίος ενσωματώνει την Οδηγία 2002/58/ΕΚ (Οδηγία e-Privacy), όπως έχει τροποποιηθεί µε την Οδηγία 2009/136/ΕΚ, αποτελεί συμπλήρωση και εξειδίκευση του θεσμικού πλαισίου της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων συγκαταλέγονται το άρθρο ΣΤ της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης και η επικαιροποίηση αυτής.

Ακόμα, στην παρούσα ενότητα παρατίθενται οι κανονιστικές πράξεις και οι οδηγίες της Αρχής.

Χρησιμοποιούμε cookies για να εξατομικεύσουμε περιεχόμενο και διαφημίσεις, να παρέχουμε λειτουργίες κοινωνικών μέσων και να αναλύουμε την επισκεψιμότητά μας. Μοιραζόμαστε επίσης πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας με τους συνεργάτες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη διαφήμιση και την ανάλυση.