Ημερίδες και Εκδηλώσεις

Επιστημονική Ημερίδα Ενδοδοντίας 9 Απριλίου 2022

Ημερίδα Ενδοδοντίας ΟΣ Ηλείας

Διαγνωση και θεραπεια των περιακρορριζικων αλλοιωσεων Σαββατο 5 Φεβρουαριου 2022

Επιστροφή των Ημερίδων 27 Νοεμβρίου 2021

Ημερίδα Ενδοδοντίας 12 Μαίου 2018

Πρακτικό Σεμηνάριο Ενδοδοντίας 21 Απριλίου 2018

Επιστημονική Ημερίδα ΟΣ Εύβοιας 17 Μαρτίου 2018

Η Ενδοδοντία το Α και το Ω. Μια μέρα με τον Dr Gilberto Debelian DMD, PhD

Διάλεξη καθηγητή Dr. Martin Trope

14η Σύνοδος Επτανησιακής Οδοντιατρικής εταιρείας

Επιστημονική ημερίδα Στοματοπροσωπικός πόνος 26 Μαίου 2012

Επιστημονική ημερίδα Σάββατο 24 Απριλίου 2010

Επιστημονικές Δραστηριότητες 2009-2010

Η συμβολή των ακτίνων Laser και του μικροσκοπίου στην κλινική οδοντιατρική

Διημερίδα Ενδοδοντίας Σάββατο & Κυριακή 6-7 Οκτωβρίου 2007 Λεμεσός

Επιστημονικές Δραστηριότητες 2007-2008

Επιστημονική Ημερίδα Οδοντιατρικού Συλλόγου Λεμεσού 25 Σεπτεμβρίου 2004

Διημερίδα ενδοδοντίας 3 & 4 Απριλίου 2004

19ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ενδοδοντίας

21ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ενδοδοντίας

Ημερίδας Ενδοδοντίας

Διημερίδα Ενδοδοντίας Τρίπολη 6-7 Δεκεμβρίου 2003

Διημερίδα Ενδοδοντίας Σάββατο 8 Νοέμβρη 2003

Κλινική Προσέγγιση των ενδοπεριοδοντικών προβλημάτων Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2002

Πρώτη Επιστημονική Συνεδρία Σάββατο & Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 1990

1η Ημερίδα Ενδοδοντίας Σάββατο 23 Μαίου 1992

2η Ημερίδα Ενδοδοντίας Σάββατο 29 Μαίου 1993

3η Ημερίδα Ενδοδοντίας Σάββατο 4 Ιουνίου 1994

Επιστημονική Οδοντιατρική Ημερίδα Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 1995

5η Ημερίδα Ενδοδοντίας Σάββατο 7 Οκτωβρίου 1995

6η Επιστημονική Εκδήλωση 10-11 Νοεμβρίου 1995

Θεωριτικό και Πρακτικό Σεμινάριο Ενδοδοντίας 7 - 8 Δεκεμβρίου 1996

Συνδυασμένα Ενδοδοντικά
και Περιοδοντολογικά Προβλήματα Κλινική Εκτίμηση

Διημερίδα Ενδοδοντίας με θέμα Ενδο - Περιο - Προσθετικά Προβλήματα

Επιτραπέζια Επίδειξη Σάββατο 15 Μαίου 1999

Ημερίδα Ενδοδοντίας Σάββατο 13 Ιουνίου 1998

Προσωπικά Δεδομένα

Στην παρούσα ενότητα παρατίθεται η νομοθεσία που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων συγκαταλέγονται ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), ο ν. 4624/2019, ο ν. 2472/1997 καθώς και ο ν. 3471/2006 στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Ειδικότερα, ο ΓΚΠΔ τέθηκε σε εφαρμογή από τις 25-5-2018, σύμφωνα µε το άρθρο 99 παρ. 2 αυτού. Σύμφωνα µε το άρθρο 288 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), ο ΓΚΠ∆ έχει άμεση εφαρμογή σε όλα τα κράτη µέλη, τα οποία υποχρεούνται να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας τους.

Με τον ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄137), ορίζονται μέτρα εφαρμογής του ΓΚΠΔ και ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2016/680. Ο ν. 2472/1997 καταργήθηκε, εκτός των διατάξεων που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 84 του ν. 4624/2019.

Ο ν. 3471/2006, ο οποίος ενσωματώνει την Οδηγία 2002/58/ΕΚ (Οδηγία e-Privacy), όπως έχει τροποποιηθεί µε την Οδηγία 2009/136/ΕΚ, αποτελεί συμπλήρωση και εξειδίκευση του θεσμικού πλαισίου της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων συγκαταλέγονται το άρθρο ΣΤ της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης και η επικαιροποίηση αυτής.

Ακόμα, στην παρούσα ενότητα παρατίθενται οι κανονιστικές πράξεις και οι οδηγίες της Αρχής.

Χρησιμοποιούμε cookies για να εξατομικεύσουμε περιεχόμενο και διαφημίσεις, να παρέχουμε λειτουργίες κοινωνικών μέσων και να αναλύουμε την επισκεψιμότητά μας. Μοιραζόμαστε επίσης πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας με τους συνεργάτες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη διαφήμιση και την ανάλυση.