Ασφάλεια ενδοδοντικής θεραπείας

Εκατομμύρια ενδοδοντικών θεραπειών πραγματοποιούνται κάθε χρόνο ανώδυνα, επιτυχώς και με ασφάλεια. Τα τελευταία χρόνια όμως, κυρίως στο διαδίκτυο υπάρχουν πηγές παραπληροφόρησης που υποστηρίζουν ότι η ενδοδοντική θεραπεία μπορεί να προκαλέσει νοσήματα όπως καρκίνο και Αλτσχάιμερ. Οι ισχυρισμοί αυτοί είναι ψευδείς και στηρίζονται σε έρευνες που είχαν πραγματοποιηθεί πριν από 100 χρόνια. Αυτές οι μελέτες έχουν καταρριφθεί κυρίως λόγω του κακού σχεδιασμού τους, καθιστώντας αυτούς τους ισχυρισμούς ανυπόστατους. Στη σύγχρονη Ιατρική δεν υπάρχουν έγκυρα δεδομένα που να συνδέουν την ενδοδοντική θεραπεία με νοσήματα σε απομακρυσμένα μέρη στον οργανισμό μας.  Στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει είναι ότι με τη διαδικασία αυτή αφαιρούνται μικρόβια μέσα από τα δόντια με αποτέλεσμα να καταπολεμάται η φλεγμονή που αυτά προκαλούν. Η ενδοδοντική θεραπεία αποτελεί ασφαλή διαδικασία που συμβάλει στη διατήρηση των φυσικών μας δοντιών.

Χρήσιμο link: https://www.youtube.com/watch?v=1abG9tbhX6U

Προσωπικά Δεδομένα

Στην παρούσα ενότητα παρατίθεται η νομοθεσία που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων συγκαταλέγονται ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), ο ν. 4624/2019, ο ν. 2472/1997 καθώς και ο ν. 3471/2006 στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Ειδικότερα, ο ΓΚΠΔ τέθηκε σε εφαρμογή από τις 25-5-2018, σύμφωνα µε το άρθρο 99 παρ. 2 αυτού. Σύμφωνα µε το άρθρο 288 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), ο ΓΚΠ∆ έχει άμεση εφαρμογή σε όλα τα κράτη µέλη, τα οποία υποχρεούνται να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας τους.

Με τον ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄137), ορίζονται μέτρα εφαρμογής του ΓΚΠΔ και ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2016/680. Ο ν. 2472/1997 καταργήθηκε, εκτός των διατάξεων που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 84 του ν. 4624/2019.

Ο ν. 3471/2006, ο οποίος ενσωματώνει την Οδηγία 2002/58/ΕΚ (Οδηγία e-Privacy), όπως έχει τροποποιηθεί µε την Οδηγία 2009/136/ΕΚ, αποτελεί συμπλήρωση και εξειδίκευση του θεσμικού πλαισίου της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων συγκαταλέγονται το άρθρο ΣΤ της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης και η επικαιροποίηση αυτής.

Ακόμα, στην παρούσα ενότητα παρατίθενται οι κανονιστικές πράξεις και οι οδηγίες της Αρχής.

Χρησιμοποιούμε cookies για να εξατομικεύσουμε περιεχόμενο και διαφημίσεις, να παρέχουμε λειτουργίες κοινωνικών μέσων και να αναλύουμε την επισκεψιμότητά μας. Μοιραζόμαστε επίσης πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας με τους συνεργάτες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη διαφήμιση και την ανάλυση.