Λίγα Λόγια Για Την Ελληνική Ενδοδοντική Εταιρεία​

Η Ελληνική Ενδοδοντική Εταιρεία είναι η επιστημονική εταιρεία που δραστηριοποιείται στη χώρα μας από το 1988 και έχει σκοπό την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας ενδοδοντικής θεραπείας κατά την άσκηση της οδοντιατρικής προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Με τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση των Οδοντιάτρων μέσω συνεδρίων, ημερίδων και δράσεων στοχεύει στη βελτίωση της παρεχόμενης περίθαλψης και την ανύψωση του επιπέδου της στοματικής υγείας. Πεδίο δράσης της αποτελεί η πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των νόσων του πολφού και των περιακρορριζικών ιστών καθώς και άλλων ειδικών προβλημάτων που αφορούν το χώρο της Ενδοδοντολογίας, όπως οι τραυματικές βλάβες, τα ενδοπεριοδοντικά προβλήματα κλπ. Για την αποτελεσματικότερη και πιο σφαιρική προώθηση του κλάδου της Ενδοδοντολογίας συμπράττουμε με άλλες επιστημονικές εταιρείες που δραστρηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο αλλά και τις μεγάλες Eνδοδοντολογικές εταιρείες του εξωτερικού, όπως την European Society of Endodontology και την American Association of Endodontists.

Με απόφαση της Σ.Ε.Ε.Ο η Ελληνική Ενδοδοντική Εταιρεία αποτελεί πιστοποιημένο πάροχο συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για τα έτη 2018-2023.

Νέα της ελληνικής ενδοδοντικης εταιρείας

Προσωπικά Δεδομένα

Στην παρούσα ενότητα παρατίθεται η νομοθεσία που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων συγκαταλέγονται ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), ο ν. 4624/2019, ο ν. 2472/1997 καθώς και ο ν. 3471/2006 στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Ειδικότερα, ο ΓΚΠΔ τέθηκε σε εφαρμογή από τις 25-5-2018, σύμφωνα µε το άρθρο 99 παρ. 2 αυτού. Σύμφωνα µε το άρθρο 288 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), ο ΓΚΠ∆ έχει άμεση εφαρμογή σε όλα τα κράτη µέλη, τα οποία υποχρεούνται να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας τους.

Με τον ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄137), ορίζονται μέτρα εφαρμογής του ΓΚΠΔ και ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2016/680. Ο ν. 2472/1997 καταργήθηκε, εκτός των διατάξεων που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 84 του ν. 4624/2019.

Ο ν. 3471/2006, ο οποίος ενσωματώνει την Οδηγία 2002/58/ΕΚ (Οδηγία e-Privacy), όπως έχει τροποποιηθεί µε την Οδηγία 2009/136/ΕΚ, αποτελεί συμπλήρωση και εξειδίκευση του θεσμικού πλαισίου της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων συγκαταλέγονται το άρθρο ΣΤ της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης και η επικαιροποίηση αυτής.

Ακόμα, στην παρούσα ενότητα παρατίθενται οι κανονιστικές πράξεις και οι οδηγίες της Αρχής.

Χρησιμοποιούμε cookies για να εξατομικεύσουμε περιεχόμενο και διαφημίσεις, να παρέχουμε λειτουργίες κοινωνικών μέσων και να αναλύουμε την επισκεψιμότητά μας. Μοιραζόμαστε επίσης πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας με τους συνεργάτες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη διαφήμιση και την ανάλυση.