ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
Τίποτε δεν είναι τόσο καλό όσο τα φυσικά μας δόντια. Η Ενδοδοντολογία είναι ο κλάδος της Οδοντιατρικής που ασχοείται με την πρόληψη, διαγνωση και θεραπεία των νόσων του παλφού και των περιοακρορριζικών ιστών.

ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ
Η Ενδοδοντολογία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της οοδοντιατρικής κλινικής πράξης. Η Ελλήνικη ενδοδοντική Εταιρεία έχει ώς στόχο την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στο αντικείμενο της Ενδοδοντίας